Konkurs "Cassini Scientist for a Day" Edycja 2012

Konkurs "Cassini Scientist for a Day" Edycja 2013

Konkurs "Cassini Scientist for a Day" Edycja 2015


Konkurs "Cassini Scientist for a Day" 2016/2017

[Strona główna] [FAQ] [Misja Cassini-Huygens]
 
 1. Konkurs "Cassini Scientist for a Day" organizowany jest przez JPL NASA/ESA w dniach 9 grudnia 2016 roku i trwa do 3 kwietnia 2017 roku. Konkurs jest w Polsce koordynowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz ESERO Polska w Warszawie.
 2. Skierowany jest do uczniów w wieku od 10 do 18 lat włącznie, uczęszczających do szkoły dowolnego typu lub pobierających nauki w trybie indywidualnego toku nauczania (ITN).
 3. Każdy ośrodek szkolny, z którego starują uczestnicy, wybiera szkolnego koordynatora Konkursu, np.: nauczyciela, bibliotekarza, itp. W przypadku osób uczących się w trybie ITN, rolę szkolnego koordynatora podejmuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. Uczestnicy Konkursu mogą pracować samodzielnie lub w grupach do 4 osób.
 5. Każdy uczestnik i każda grupa może złożyć tylko jedną pracę.
 6. Zadaniem osób uczestniczących w konkursie "Cassini Scientist for a Day" jest napisanie krótkiego eseju zawierającego nie więcej niż 500 słów na temat obiektów które sfotografowała sonda Cassini. W tym roku są do wyboru 3 tematy:
  Temat 1: Pióropusze lodowe na południowym biegunie Enceladusa
  Temat 2: Jeziora na Tytanie
  Temat 3: Sześciokątny wir wokół północnego bieguna Saturna
 7. Prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim i nie mogą zawierać więcej niż 500 słów. Dłuższe eseje lub eseje napisane w innych językach zostaną zdyskwalifikowane.
 8. Nadsyłane eseje powinny stanowić samodzielną pracę ucznia lub grupy. Wykorzystanie całości lub fragmentów opublikowanych wcześniej tekstów będzie stanowić podstawę do dyskwalifikacji.
 9. W swojej pracy uczestnicy Konkursu powinni wyjaśnić, który z trzech celów misji Cassini uważają za najbardziej interesujący z naukowego punktu widzenia.
 10. Nazwiska uczestników, ich wiek oraz informacje kontaktowe nie są wliczane do długości pracy.
 11. Prace należy wysyłać korzystając z formularza zgłoszeniowego. Aby wysłać pracę konkursową należy wypełnić formularz dostępny na stronie http://www.kopernik.org.pl/planetarium/esero/konkurs-cassini/
 12. Prace wysyłane są poprzez koordynatora Konkursu z danej szkoły. Wszelka komunikacja pomiędzy biurem Konkursowym a uczestnikami następuje wyłącznie poprzez szkolnego koordynatora. Nie dopuszcza się wysyłania prac bezpośrednio przez uczestników Konkursu.
 13. Umiejętności komunikacyjne uczestników są istotne. Brak zdolności stosowania właściwych zasad gramatycznych, błędy ortograficzne czy interpunkcyjne obniżą ocenę pracy.
 14. Prace uczestników zostaną podzielone na 3 grupy wiekowe: 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16-18 lat. Zwycięzca zostanie wyłoniony w każdej grupie wiekowej oraz w każdym z zadanych tematów (celów sondy).
 15. Laureaci wraz ze szkolnymi koordynatorami Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci otrzymają ponadto książki oraz inne upominki.
 16. Decyzje jury Konkursowego są ostateczne - nie ma możliwości składania odwołań.
 17. Decydując się na start w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie praw autorskich biuru koordynatora Konkursu oraz ESA.
 18. Ostateczny termin nadsyłania prac to 3 kwietnia 2017 roku. Eseje, które dotrą po tym terminie mogą nie być oceniane.

Regulamin Konkursu "Cassini Scientist for a Day" do pobrania w formacie pdf