Konkurs "Cassini Scientist for a Day" Edycja 2012

Konkurs "Cassini Scientist for a Day" Edycja 2013

Konkurs "Cassini Scientist for a Day" Edycja 2015


Konkurs "Cassini Scientist for a Day" 2016/2017

[Strona główna] [Regulamin Konkursu] [Misja Cassini-Huygens]
 

 • Czy esej może traktować o dwóch lub trzech celach misji ?

  Nie. Należy wybrać wyłącznie jeden z celów, który ma zostać sfotografowany przez sondę. W swojej pracy uczestnik Konkursu powinien opisać cel sondy, który w jego przekonaniu dostarczy najwięcej nowych i interesujących informacji naukowych.

 • W jakim języku mam napisać pracę ?

  Polskim lub angielskim. Eseju napisane w innych językach będą dyskwalifikowane.

 • Kto może brać udział w konkursie ?

  Uczeń dowolnego typu szkoły lub uczeń pobierający nauki wg indywidualnego toku nauczania. Jedyne kryterium dotyczy wieku uczestnika: od 10 do 18 lat włącznie.

 • Czy uczestnikiem może być osoba ucząca się w domu ?

  Tak. Osoba kształcąca się tzw. indywidualnym tokiem nauczania może brać udział w Konkursie. W takim przypadku rolę szkolnego koordynatora Konkursu komunikującego się z krajowym biurem przejmuje jedno z rodziców lub opiekun prawny.

 • Uczę się w Polsce, spełniam kryterium wiekowe ale nie posiadam polskiego obywatelstwa. Czy mogę wziąć udział w Konkursie ?

  Tak.

 • Czy uczniowie z różnych grup wiekowych mogą pracować razem ?

  Tak. Prosimy jednak pamiętać, że przy każdym nazwisku musi być informacja dotycząca wieku uczestnika. Esej będzie oceniany w kategorii wiekowej właściwej dla najstarszego uczestnika grupy.

 • Udział w Konkursie został zadany uczniom w formie projektu do wykonania. Czy mogę przysłać wszystkie zebrane eseje ?

  Oczywiście. Jednak tylko 5 z nich będzie oceniana przez jury. Ich wybór należy do nauczyciela (szkolnego koordynatora Konkursu). Informacja o dokonanym wyborze powinna zostać przesłana wraz z pracami.

 • Czy jury będzie zwracało uwagę na błędy językowe ?

  Tak. Sposób komunikacji jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na pracę naukową. Dlatego też jury będzie oceniać nie tylko zakres merytoryczny prac, ale także poprawność językową eseju.

 • Do kogo mam się zwrócić jeśli będę mieć pytania ?

  Wszelkie pytania, wątpliwości czy uwagi powinny zostać przekazane do biura Konkursowego na adres mailowy: cassini@cbk.waw.pl