Konkurs "Cassini Scientist for a Day" Edycja 2015


Konkurs "Cassini Scientist for a Day" 2015

[Strona główna] [FAQ] [Misja Cassini-Huygens]
 
 1. Konkurs "Cassini Scientist for a Day" organizowany jest przez JPL NASA/ESA w dniach 29 października 2015 roku i trwa do 26 lutego 2016 roku. Konkurs jest w Polsce koordynowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz ESERO Polska w Warszawie.
 2. Skierowany jest do uczniów w wieku od 10 do 18 lat włącznie, uczęszczających do szkoły dowolnego typu lub pobierających nauki w trybie indywidualnego toku nauczania (ITN).
 3. Każdy ośrodek szkolny, z którego starują uczestnicy, wybiera szkolnego koordynatora Konkursu, np.: nauczyciela, bibliotekarza, itp. W przypadku osób uczących się w trybie ITN, rolę szkolnego koordynatora podejmuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. Uczestnicy Konkursu mogą pracować samodzielnie lub w grupach do 4 osób.
 5. Każdy uczestnik i każda grupa może złożyć tylko jedną pracę.
 6. Zadaniem osób uczestniczących w konkursie "Cassini Scientist for a Day" jest napisanie krótkiego eseju zawierającego nie więcej niż 500 słów na temat obiektów które sfotografowała sonda Cassini. W tym roku są do wyboru 3 tematy:
  Temat 1: Trzy księżyce Saturna (Tetyda, Enceladus, Mimas) oraz pierścienie Saturna
  Temat 2: Jowisz
  Temat 3: Rea i Tetyda
 7. Prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim i nie mogą zawierać więcej niż 500 słów. Dłuższe eseje lub eseje napisane w innych językach zostaną zdyskwalifikowane.
 8. Nadsyłane eseje powinny stanowić samodzielną pracę ucznia lub grupy. Wykorzystanie całości lub fragmentów opublikowanych wcześniej tekstów będzie stanowić podstawę do dyskwalifikacji.
 9. W swojej pracy uczestnicy Konkursu powinni wyjaśnić, który z trzech celów misji Cassini uważają za najbardziej interesujący z naukowego punktu widzenia.
 10. Nadesłany tekst powinien zawierać podstawowe informacje o uczestniku lub grupie: imię i nazwisko oraz wiek (imiona, nazwiska i wiek wszystkich twórców w przypadku grupy), a także dane kontaktowe szkoły: nazwa, dokładny adres, a także imię i nazwisko, telefon oraz adres mailowy szkolnego koordynatora. UWAGA ! Szczegółowe dane osobowe uczniów, takie jak adres zamieszkania, adres mailowy czy telefon nie mogą zostać podane w pracy.
 11. Nazwiska uczestników, ich wiek oraz informacje kontaktowe nie są wliczane do długości pracy.
 12. Prace należy wysyłać korzystając z linku do pliku tekstowego. Linki do pliku txt oraz formularza znajdują się na stronie głównej Konkursu. Aby wysłać pracę konkursową należy utworzyć oraz wypełnić plik txt według następującego schematu (schemat pod tym linkiem)
 13. Prace wysyłane są poprzez koordynatora Konkursu z danej szkoły. Wszelka komunikacja pomiędzy biurem Konkursowym a uczestnikami następuje wyłącznie poprzez szkolnego koordynatora. Nie dopuszcza się wysyłania prac bezpośrednio przez uczestników Konkursu.
 14. Umiejętności komunikacyjne uczestników są istotne. Brak zdolności stosowania właściwych zasad gramatycznych, błędy ortograficzne czy interpunkcyjne obniżą ocenę pracy.
 15. Eseje powinny być nadsyłane mailem na adres: cassini@cbk.waw.pl.
 16. Prace uczestników zostaną podzielone na 3 grupy wiekowe: 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16-18 lat. Zwycięzca zostanie wyłoniony w każdej grupie wiekowej oraz w każdym z zadanych tematów (celów sondy).
 17. Laureaci wraz ze szkolnymi koordynatorami Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci otrzymają ponadto książki oraz inne upominki.
 18. Decyzje jury Konkursowego są ostateczne - nie ma możliwości składania odwołań.
 19. Decydując się na start w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie praw autorskich biuru koordynatora Konkursu oraz ESA.
 20. Ostateczny termin nadsyłania prac to 26 lutego 2016 roku. Eseje, które dotrą po tym terminie mogą nie być oceniane.
 21. Po wyłonieniu zwycięzców, biuro Konkursu skontaktuje się ze szkolnym koordynatorem i poprosi o dostarczenie zdjęć laureatów.

Regulamin Konkursu "Cassini Scientist for a Day" do pobrania w formacie pdf