Konkurs "Scientist for a Day"

[Informacje ogólne] [Regulamin konkursu] [FAQ] [Misja Cassini - Huygens]

W dniu 28 stycznia 2013 zakończony został krajowy etap konkursu "Scientist for a Day". Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za nadesłanie prac. Poniżej znajduje się sprawozdanie z posiedzenia Jury Konkursu "Scientist for a Day"

Sprawozdanie z posedzenia Jury Konkursu (w formacie pdf)

Kody prac ze sprawozdania:

Kod 72 - Katarzyna Tallat

Kod 111 - Zuzanna Maja Nowicka

Prace tych uczniów zostane przesłane do kolejnego, międzynarodowego etapu konkursu. Ponadto uczniowie ci otrzymają książki i inne upominki.

Kody prac wyróżnionych:

Kod 13 - Emil Pieniążek

Kod 31 - Julia Rott

Kod 3 - Wiktor Rott

Kod 59 - Agata Prymek

Kod 88 - Maja Kajdasz

Kod 66 - Albert Kuźniar

Kod 45 - Krzysztof Przemysław Czupiała

Kod 30 - Justyna Ścibor

Kod 107 - Mikołaj Sabat

Kod 84 - Dorota Kozdrowska

Kod 26 - Paulina Lewandowska, Robert Kupis

Kod 122 - Alicja Jaśkiewicz

Kod 24 - Monika Leończyk

Kod 113 - Karolina Zawadzka

Kod 101 - Lidia Talarek

Kod 42 - Dominika Łaptus

Kod 106 - Natalia Kotek

Uczniowie ci dostaną dyplomy i upominki Wszelkie uwagi i wątpliwości proszę zgłaszać na adres cassini@cbk.waw.pl